ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ ("Политика")

ИЗПОЛЗВАЙКИ НАШИЯ УЕБСАЙТ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ТАЗИ ПОЛИТИКА - МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ Я ВНИМАТЕЛНО


Настоящата Политика се отнася за използването от Ваша страна на нашия уебсайт и цялото съдържание на нашия уебсайт. Тя представлява част от Вашето споразумение с нас. Настоящата Политика определя какво е разрешено и какво не е разрешено на нашите уебсайтове.


§ 1

Използвайте нашия уебсайт само за собствена лична употреба, не продавайте, не давайте под наем, не прехвърляйте и не споделяйте профила си или съдържанието, получено от използването на нашия уебсайт, с никого другиго.

§ 2

Не предоставяйте фалшива информация за регистрация на акаунт и не използвайте неоторизирано чужда информация или съдържание.

§ 3

Използвайте нашия уебсайт само по начин и с цел, които са законни.

§ 4

Не качвайте, не публикувайте, не показвайте и не публикувайте на нашия уебсайт съдържание, което е незаконно, измамно, клеветническо, изпълнено с омраза, дискриминационно, заплашително или тормозещо, или което насърчава или пропагандира насилие или каквато и да е незаконна дейност.

§ 5

Не използвайте нашия уебсайт по какъвто и да е начин, който може да експлоатира, навреди или да се опита да експлоатира или навреди на лица под 18 години, например като ги излага с неподходящо съдържание.

§ 6

Не качвайте, не публикувайте, не показвайте на нашия уебсайт съдържание, което:

a. показва, включва или препраща към:

i. лица под 18 години (или което се отнася до лица под 18 години като цяло); или

ii. всяко друго физическо лице, различно от Вас, като Вие ще потвърдите и ще дадете писмено съгласие, ако се изисква, че сте навършили 18 години;

б. показва, популяризира, рекламира или се позовава на:

i. огнестрелни оръжия, оръжия или всякакви стоки, чиято продажба, притежание или употреба са обект на забрани или ограничения;

ii. наркотици или принадлежности за употреба на наркотици;

iii. самонараняване или самоубийство;

iv. кръвосмешение;

v. зоофилия;

vi. насилие, изнасилване, липса на съгласие, хипноза, интоксикация, сексуално посегателство, изтезания, садомазохистично насилие или хардкор връзване с цел сексуално удоволствие, екстремен фистинг или генитално осакатяване;

vii. некрофилия;

viii. материали, свързани с урина, извращения или екскременти;

ix. ескортни услуги, трафик на хора с цел сексуална експлоатация или проституция;

в. съдържа нежелано сексуално съдържание или нежелан език, който сексуално обективира друг потребител или някой друг не по негово/нейно съгласие, или съдържа фалшиво или манипулирано сексуално съдържание по отношение на друг потребител или някой друг;

г. съдържа, популяризира, рекламира или препраща към реч на омразата (като съдържание, целящо да очерни, унижи, обезличи, изключи, нападне, заплаши или подтикне към омраза, страх или насилие срещу група или индивид въз основа на раса, етническа принадлежност, национален произход, имиграционен статут, каста, религия, пол, полова идентичност или изразяване, сексуална ориентация, възраст, увреждане, тежко заболяване, статут на ветеран или друга защитена характеристика);

д. съдържа или се позовава на чужди лични данни или лична или поверителна информация (например телефонни номера, информация за местоположението, имена, документи за самоличност, имейл адреси, данни за влизане в нашия уебсайт, включително пароли и въпроси за сигурност, финансова информация, включително данни за банкови сметки и кредитни карти, биометрични данни и медицински данни и др.)

е. причинява или е изчислено, че ще причини неудобство или безпокойство на някой друг, или което може да разстрои, смути или сериозно да обиди някой друг;

ж. се използва или има за цел да бъде използвано за извличане на пари или друга облага от някой друг в замяна на премахване на съдържанието; и/или

з. включва или насърчава търговски дейности или продажби на трети страни, като например конкурси, лотарии и други промоции на продажби, поставяне на продукти или реклама.

§ 7

Не използвайте нашия уебсайт, за да преследвате, изнудвате, злоупотребявате, тормозите, заплашвате или сплашвате когото и да било.

§ 8

Не използвайте нашия уебсайт, за да участвате в подвеждащо или измамно поведение или поведение, което може да подведе или заблуди друг потребител.

§ 9

Не правете нищо, което нарушава наши или чужди права, включително, но не само, правата на личността, правото на неприкосновеност на личния живот и правото на защита на данните.

§ 10

Не публикувайте и не предизвиквайте публикуването на съдържание, което представлява спам.

§ 11

Не използвайте други средства или методи (например използване на кодови думи или сигнали), за да съобщавате нещо, което нарушава тази Политика.

§ 12

Не възпроизвеждайте, не отпечатвайте, не разпространявайте, не се опитвайте да изтегляте, променяте, не създавайте производни произведения, не показвайте публично, не изпълнявайте публично, не публикувайте отново, не сваляйте, не съхранявайте и не предавайте никакво съдържание от нашия уебсайт.

§ 13

Не въвеждайте умишлено вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали в съдържанието, които са или могат да бъдат злонамерени или технологично вредни.

§ 14

Не декомпилирайте, не разглобявайте, не разработвайте по обратен път или по друг начин не се опитвайте да откриете или извлечете изходния код на нашия уебсайт.

§ 15

Не използвайте нашия уебсайт по начин, който би могъл да повлияе неблагоприятно на нашите системи или сигурност или да попречи на използването на нашия уебсайт от друг потребител.

§ 16

Не използвайте никакви автоматизирани програми, инструменти или процеси (като уеб обхождащи програми, роботи, паяци и автоматизирани скриптове) за достъп до нашия уебсайт или до който и да е сървър, мрежа или система, свързани с нашия уебсайт, или за извличане, изчистване, събиране, прибиране или събиране на съдържание или информация от нашия уебсайт.

Нарушенията на тази Политика могат да доведат до спиране или прекратяване на профила ви, както е посочено в Условията за ползване.